In een productieproces probeer je standtijden zoveel mogelijk te maximaliseren.
Als je in een fabriek de output (zowel qua kwaliteit als kwantiteit) wil verhogen, dan kijk je al
gauw naar omsteltijden en stilstand in verband met reparaties of onderhoud. Een gegeven
is ook dat je gedurende elk productieproces te maken krijgt met slijtage van machinedelen.
Zo ook bij onze opdrachtgever.

In dit geval was er sprake van een mixinstallatie die te vaak stilstond. Regelmatig moesten
er onderdelen worden vervangen of was reparatie nodig. Niet alleen de stilstand was een
probleem. De kosten van de slijtdelen waren ontzettend hoog en daardoor ging er veel
marge verloren.
De mixinstallatie werd gebruikt om droge stoffen te vermengen met een vloeistof en was
cruciaal binnen het proces. Wat ons opviel was dat er flinke verbeterslagen mogelijk waren,
bijvoorbeeld door de slijtdelen (in dit geval rotoren) te optimaliseren voor het proces. Door
de openingen van de rotordelen enigszins te vergroten (0.5 mm) verliep het verspanen
soepeler, met minder weerstand. Op andere plekken van de rotordelen waren er relatief
hoge toleranties, daar waar het juist geen toegevoegde waarde had. We verbeterden het
ontwerp op deze punten.
Stilstand kun je niet alleen terugdringen door onderdelen beter te maken. Het is ook
belangrijk dat, als je ze dan toch moet vervangen, je zo weinig mogelijk tijd nodig hebt om
dat te doen. Daarom voerden we een tolerantie-analyse uit en ontwierpen we de
onderdelen zo dat ze sneller en eenvoudiger te produceren, vervangen én assembleren
zijn.
Er valt veel winst te behalen door kritisch te kijken naar je installaties en onderdelen.
We voerden goed doordachte verbeteringen door. Het leverde een belangrijke verlenging
van standtijden op en lagere productiekosten van slijtdelen.
Laat ons eens kritisch kijken naar je machine- en slijtdelen. Er is altijd winst te behalen!

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen klik dan hier!

VRAGEN?

Neem dan vrijblijvend contact op
DIRECT CONTACT