Een windmolenpark op zee aanleggen doe je niet geheel zonder risico’s. Duizenden
bommen en wrakken op de bodem van de zee vormen een potentieel gevaar. Daarom
gebruikt men sonar-apparatuur om de zeebodem nauwkeurig in kaart te brengen,
voorafgaand aan werkzaamheden. Deze apparatuur wordt via een vleugel aan een schip
door het water getrokken en krijgt veel te verduren.
Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit, wordt niets aan het toeval overgelaten. In de
praktijk van onze opdrachtgever betekende dat dat het systeem iedere vier uur uit het water
moest worden gehaald voor een inspectie en aansluitend onderhoud. Niet zelden werd er
misgegrepen op onderdelen, omdat er zoveel stuk ging. Gevolg was dat er enorm veel dure
tijd verloren ging.

Duidelijk werd dat het aandrijfsysteem voor het aansturen van de flappen van de ‘ROTV’
(remotely operated towed vehicle) onvoldoende was opgewassen tegen de ruwe zee en
voorbijkomende objecten, maar ook dat we een en ander konden optimaliseren.
Na een grondige en snelle analyse verbeterden we de ophanging van het aandrijfsysteem

en optimaliseerden we de uitlijning van de tandwielen. Om tijdverlies en onderhoudskosten
terug te dringen en de flexibiliteit te vergroten ontwierpen we het systeem zo dat
componenten voor de linker- en rechtervariant kunnen worden uitgewisseld. Hierdoor zijn er
aan boord meer reparaties mogelijk. Het geheel werd echter ook robuuster en alles binnen
een doorlooptijd van drie weken.

Als klanten ons vragen om een machine- of slijtdeel te maken, gaan we verder dan het
voortborduren op een bestaand concept. We denken mee en proberen onderdelen zo te
produceren dat ze zo lang mogelijk meegaan.

In dit geval leverde onze bijdrage niet alleen meer flexibiliteit en minder onderhoudskosten
op. Het zorgde er ook voor dat inspecties niet meer om de vier uur hoefden te worden
uitgevoerd, maar voortaan iedere honderdtwintig uur…. reken uit je winst!